THE LOT
: THE LOT

TONY (8"X 10") ACRYLIC ON CANVAS
: TONY (8"X 10") ACRYLIC ON CANVAS

GRINS (5"X 5") ACRYLIC ON CANVAS
: GRINS (5"X 5") ACRYLIC ON CANVAS

CREM (4"X 5") ACRYLIC ON CANVAS
: CREM (4"X 5") ACRYLIC ON CANVAS

VARD (5.5"X 7") ACYLIC ON CANVAS
: VARD (5.5"X 7") ACYLIC ON CANVAS

DRIP (5.5"X 7") ACRYLIC ON CANVAS
: DRIP (5.5"X 7") ACRYLIC ON CANVAS

LARRY (4"X 5") ACRYLIC ON CANVAS
: LARRY (4"X 5") ACRYLIC ON CANVAS

TUSK (4"X 5")ACRYLIC ON CANVAS
: TUSK (4"X 5")ACRYLIC ON CANVAS

WRINKLES (4"X 5")ACRYLIC ON CANVAS
: WRINKLES (4"X 5")ACRYLIC ON CANVAS

MURD (4"X 5")ACRYLIC ON CANVAS
: MURD (4"X 5")ACRYLIC ON CANVAS

LINDA (5"X 5") ACRYLIC ON CANVAS
: LINDA (5"X 5") ACRYLIC ON CANVAS

MALGOR (4"X 5") ACRYLIC ON CANVAS
: MALGOR (4"X 5") ACRYLIC ON CANVAS

LEVORA (5"X 5") ACRYLIC ON CANVAS
: LEVORA (5"X 5") ACRYLIC ON CANVAS

HENFIELD (9"X 13") ACRYLIC ON CANVAS
: HENFIELD (9"X 13") ACRYLIC ON CANVAS

GEORGETTA (9"X 13") ACRYLIC ON CANVAS
: GEORGETTA (9"X 13") ACRYLIC ON CANVAS

THE FAMILY
: THE FAMILY

BRULION (15"x 22") ACRYLIC ON CANVAS
: BRULION (15"x 22") ACRYLIC ON CANVAS